Điểm thưởng dành cho Congtudamdang2103

 1. 30
  Thưởng vào: 6/2/19

  1 Year | 1 Năm

  1 year. Bạn tham gia được 1 năm rồi. Ăn mừng thôi! Lưu ý: ngoài tham gia 1 năm, bạn Cần ít nhất 10 bài và 1 like để được danh hiệu này.

 2. 5
  Thưởng vào: 13/3/18

  Can't Stop! Ko dừng tay

  You've posted 100 messages. Bạn đã có 100 bài viết. Cố tiếp nhé.

 3. 1
  Thưởng vào: 4/3/18

  Keeps Coming Back | Bạn đã trở lại

  30 messages posted. You must like it here! Bạn có 30 bài đăng. Bạn thấy thích thiendia lắm!

 4. 1
  Thưởng vào: 3/3/18

  1 Like - Somebody Likes You - ai đó thích bài của bạn

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more! Ai đó thích bài bạn đăng, tiếp tục post bài như vậy nữa nhé.